PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PENB


Slouží k vyhodnocení energetické náročnosti budovy - kvantifikuje veškeré energie spotřebované při standardizovaném provozu hodnocené budovy a (podobně jako energetický štítek spotřebiče) zařazuje budovu do příslušné třídy v rozsahu A-G. Průkaz hodnotí veškerou energii potřebnou pro provoz budovy, tedy energii na vytápění, přípravu teplé vody, chlazení, úpravu vzduchu větráním a klimatizací a energii na osvětlení. Průkaz lze zpracovat pro jakoukoliv budovu či její ucelenou část.

POSTUP ZPRACOVÁNÍ PENB

1.krok

Kontaktujte nás, nezávazně projednáme Váši problematiku a nejdeme nejvhodnější řešení. Zároveň Vám vytvoříme cenovou nabídku. Konzultace / osobní návštěva je zdarma a nezávazná.

2. krok

Domluvíme se na předání podkladů a případné místní šetření a daném objektu.

Pro zpracování PENB je zapotřebí projektová dokumentace, pokud dokumentace není k dispozici objekt zaměříme.

3. krok

Zapracujeme průkaz energetické náročnosti pro daný účel.

4. krok

Předáme Vám vyhotovené dokumenty. Úhrada PENB je vždy až po jeho vyhotovení. 

5. krok

U PENB, které slouží pro stavební povolení a jsou nad 350m2 energeticky vztažné plochy bude stavební úřad vyžadovat závazné stanovisko státní energetické inspekce. V případě zájmu jsme schopni stanovisko v zastoupení zařídit.  

Dlouhodobá spolupráce

Jste projekční kancelář, realitní kancelář nebo developer. Rádi nabídneme naše služby k dlouhodobé spolupráci. S našimi partnery spolupracujeme od prvopočátku v návrhu, aby objekt vždy vyhověl daným podmínkám.


Kontaktní osoba:

Tomáš Krátký

Email: info@energetikaprukazy.cz

Telefon: +420 608 383 414

Adresa kanceláře:

Olomoucká 612/34

783 35 Horka nad Moravou

Osobní schůzku je nutné domluvit předem telefonicky nebo emailem

Kontaktní formulář:

Zanechte nám zprávu a my se Vám ozveme zpět. Čím více nám necháte informací, tím lépe budeme vědět reagovat na Vaše případné dotazy.

Kdo má povinnost mít PENB

Od 1. 1. 2009 je stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií (dále jen zákon) povinen zajistit splnění požadavků na energetickou náročnost budovy a doložit jej průkazem.

1) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek, při:

 • výstavbě nové budovy
 • větších změnách dokončené stavby (zateplení, výměna oken, výměna zdroje tepla)
 • prodeji budovy nebo její ucelené části (např. prodej bytu, domu, kanceláře)
 • pronájmu budovy nebo její ucelené části (např. pronájem bytu, domu, kanceláře)

Zajistit zpracování průkazu pro užívané bytové domy nebo administrativní budovy (to znamená pro objekty již stojící bez ohledu na to zda na nich jsou nebo nejsou prováděny změny)

 • s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1500 m2 do 1. ledna 2015,
 • s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1000 m2 do 1. ledna 2017,
 • s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 1000 m2 do 1. ledna 2019

2) Budovy užívané orgánem veřejné moci musí mít zpracovaný PENB:

 • od 1. července 2013 (budova s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2)
 • od 1. července 2015 (budova s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2)
 • pro užívané bytové domy nebo administrativní budovy

Průkaz platí 10 let ode dne data vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován. Průkaz může vypracovat pouze energetický specialista, který je oprávněn Ministerstvem ke zpracování průkazu.


Detailní průběh zpracování

1) Nezávazná konzultace / poptávka

Využijte náš kontaktní formulář nebo zavolejte na kontaktní číslo pro úvodní konzultaci. Konzultace je nezávazná a zdarma. Probereme s Vámi podrobnosti potřebné k zhotovení průkazu, případně se s Vámi domluvíme na osobní schůzce. Na základě informací o druhu budovy, účelu jejího užívání, adrese budovy, dostupnosti projektové dokumentace a požadovaném termínu zpracování vytvoříme cenovou kalkulaci.

2) Objednávka služeb

Po zaslání cenové kalkulace Vás budeme kontaktovat, abychom si potvrdili, zda je v pořádku, a následně mohli vytvořit objednávku na zpracování průkazu.

3) Podklady pro zpracování

Ke zpracování je potřeba projektová dokumentace k budově, která odpovídá současnému stavu budovy. Tyto materiály je možné dodat v elektronické nebo tištěné podobě. Pokud nejsou podklady k dispozici, provedeme zaměření budovy a zjištění veškerých potřebných informací ke zpracování průkazu energetické náročnosti budovy.

 Obsah:

 • půdorysy všech podlaží vč. sklepa, garáže a jiných nevytápěných nebo neobývaných prostor
 • charakteristické řezy
 • pohledy
 • technickou zprávu
 • skladby všech konstrukcí vč. tlouštěk jednotlivých vrstev
 • technickou zprávu nebo popis způsobu vytápění, informace o výrobci a typu zdroje tepla
 • technickou zprávu nebo popis způsobu přípravy teplé vody, informace o výrobci a typu zdroje tepla
 • výkresovou dokumentaci a technickou zprávu k systému VZT, je-li v budově instalováno
 • výkresovou dokumentaci a technickou zprávu k systému chlazení, je-li v budově instalováno

Pokud potřebné dokumenty nejsou k dispozici, dojde ke zjištění chybějících informací a parametrů naším technikem přímo na místě.

4) Zpracování průkazu

Jakmile obdržíme veškeré podklady a zaměříme vše potřebné, začínáme se zpracováním. V průběhu zpracování průkazu komunikujeme s objednatelem a konzultujeme další možnosti navrhovaných řešení v projektu. V průkazu energetické náročnosti budovy je hodnocená budova zařazena do energetické skupiny A až G, přičemž A je velmi úsporná, G je mimořádně nehospodárná.

5) Předání kompletní dokumentace 

Po zhotovení Vám předáme 2× originál PENB a zároveň jej zašleme v elektronické podobě na Váš email. Pokud je potřeba více tištěných originálů, po domluvě připravíme požadovaný počet originálních výtisků.

Takto zhotovené předáváme k rukám objednatele včetně všech materiálů dodaných v průběhu zpracování. 

6) Ukončení objednávky

Popřejeme Vám hodně zdravý a štěstí a budeme se těšit na další spolupráci.Orientační ceník energetických průkazů

Po upřesnění informací o projektové dokumentaci Vám zašleme námi vypočtenou cenovou nabídku. Cenovou nabídku na vypracování PENB Vám zpracujeme nezávazně, zcela zdarma. 

Rodinný dům

cena od

3000 Kč

Bytový dům

cena od

6000 Kč

Administrativní budovy

cena od

6000 Kč